Območje delovanja društva

Naše društvo je razporejeno v 2. kategorijo, kar pomeni, da moramo imeti 23 operativnih gasilcev. Na našem območju se srečujemo z različnimi intervencijami, kot so požari stanovanjskih objektov, požari v gozdu, vetrolomi, črpanje vode, travniški požari in tudi požari na sredstvih cestnega prometa. Vsi naši člani so obveščeni o intervenciji na način tihega alarmiranja in sicer preko mobilnih telefonov ali pozivnikov.

Spodaj si lahko ogledate območje delovanja društva.

Društvo PGD Kozarje se nahaja v neposredni bližini južne obvoznice ob razcepu Kozarje, zato se društvo uvšča v sektor Jug v katerem deluje še 6 ostalih prostovoljnih gasilskih društev.